Pełna księgowość — Gdańsk Łostowice, Ujeścisko

Prowadzimy pełną księgowość dla Klientów z Gdańska ŁostowicUjeściska. Jeśli jesteś z innych części miasta, a nawet z innego regionu Polski, również nawiążemy z Tobą współpracę w formie zdalnej.

Prowadzimy pełną księgowość dla Klientów z Gdańska ŁostowicUjeściska. Jeśli jesteś z innych części miasta, a nawet z innego regionu Polski, również nawiążemy z Tobą współpracę w formie zdalnej.

Do prowadzenia tego rodzaju księgowości zobligowane są:

 • spółki komandytowe, komandytowo-akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjne — niezależnie od wysokości osiąganych dochodów,
 • osoby fizyczne, spółki cywilne, spółki jawne osób fizycznych, spółki partnerskie — jeżeli ich dochód za poprzedni rok przekroczył 2 000 000 euro.

Pełna księgowość to najbardziej zaawansowana forma rozliczenia firmy, która wiąże się ze skrupulatnym prowadzeniem ksiąg rachunkowych. Jest to skomplikowane i wymagające przedsięwzięcie, jednak umożliwia ono bieżące kontrolowanie sytuacji i płynności finansowej firmy oraz sprawne zarządzanie jej zasobami, dlatego często dobrowolnie wybierają ją również mniejsi przedsiębiorcy.

papiery w dłoni

Jak wygląda prowadzenie pełnej księgowości?

W ramach prowadzenie pełnej księgowości na bieżąco uzupełnia się:

 • główną księgę rachunkową,
 • pomocniczą księgę rachunkową,
 • zestawienie obrotów i sald,
 • wykaz pasywów i aktywów.

W powyższych wykazach muszą znaleźć się wszystkie informacje na temat operacji finansowych dotyczących przedsiębiorstwa, składników jego majątku i funduszy związanych z finansowaniem jego działalności.

Prowadzenie pełnej księgowości — zakres usług

Prowadząc pełną księgowość, zajmujemy się:

 • opracowaniem polityki rachunkowości przedsiębiorstwa,
 • prowadzeniem ksiąg handlowych spółek,
 • sporządzaniem zeznań i deklaracji podatkowych — wykonujemy rozliczenia CIT,
 • sporządzaniem rocznych sprawozdań finansowych,
 • prowadzeniem ewidencji środków trwałych spółki.

Na życzenie Klienta reprezentujemy jego interesy w urzędzie skarbowym oraz ZUS. Zapraszamy do współpracy.