Księga przychodów i rozchodów — Gdańsk Chełm

Prowadzimy podatkową księgę przychodów i rozchodów dla Klientów z Gdańsk Chełm i innych dzielnic miasta. Oferujemy również współpracę zdalną dla podmiotów z innych części kraju. Dokumentacja tego rodzaju może być prowadzona zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej.

Zgodnie z wolą ustawodawcy KPiR mogą prowadzić podmioty, które:

  • rozliczają podatek na zasadach ogólnych — skala podatkowa 12 lub 32% albo podatek liniowy ze stawką 19%,
  • w ubiegłym roku obrotowym osiągnęły przychód netto nie wyższy od kwoty 2 000 000 euro,
  • prowadzą działalność indywidualnie lub funkcjonują w ramach spółki partnerskiej, spółki cywilnej osób fizycznych bądź spółki jawnej osób fizycznych.

Jeśli zdecydujesz się na współpracę z nami, zadbamy o to, aby w księdze znajdowały się wszystkie dane, jakie są wymagane przez ustawodawcę. Prowadzimy ewidencję środków trwałych i przygotowujemy na Twoje życzenie okresowe zestawienia.

Zajmujemy się także rozliczeniami PIT. Dzięki temu będziesz miał pewność, że Twoja sytuacja podatkowa jest klarowna i nie zagraża Ci odpowiedzialność z tytułu zaniechań czy zaległości związanych z opłacaniem należności podatkowych.

segregatory

Co powinno znajdować się w KPiR?

W księdze przychodów i rozchodów mają znajdować się informacje na temat wszystkich zdarzeń gospodarczych, do jakich dojdzie w firmie. Należy więc umieścić w niej dane zarówno dotyczące przychodów, jak i rozchodów.

Aby dokumentacja miała czytelny charakter, należy zwrócić uwagę na to, by umieszczać w niej zapisy w sposób chronologiczny i zgodny z pozostałymi dokumentami księgowymi.

Warto także pamiętać, że prowadzenie KPiR należy rozpocząć 1 stycznia każdego roku kalendarzowego lub w dniu, w którym rozpoczyna się prowadzenie działalności gospodarczej.