Rozliczanie PIT — Gdańsk Chełm, Orunia Górna

Wykonujemy rozliczanie PIT dla Klientów indywidualnych z Gdańska Chełma, Oruni Górnej i okolic. Oferujemy także możliwość nawiązania współpracy zdalnej dla osób z innych części miasta, a nawet z innych regionów Polski.

Coroczne dostarczenie rozliczenia podatkowego do Urzędu Skarbowego jest prawnym obowiązkiem osób fizycznych, które w danym roku podatkowym uzyskały przychody objęte podatkiem.

Do źródeł przychodu, które podlegają opodatkowaniu, zaliczają się m.in.:

 • praca wykonywana na podstawie stosunku pracy,
 • osobiste wykonywanie usług,
 • pozarolnicza działalność gospodarcza,
 • dochody z najmu,
 • dochody z kapitałów pieniężnych,
 • odpłatne zbycie nieruchomości,
 • świadczenia socjalne,
 • dochody z tytułu praw autorskich itp.

Do każdej sprawy podchodzimy indywidualnie, aby umożliwić Klientom legalny zwrot jak najwyższej kwoty zapłaconej na poczet podatku dochodowego — stosujemy w tym celu optymalizacje podatkowe. Te umożliwiają odliczenia pewnych kwot od dochodu, przychodu i całego podatku.

długopis i myszka

Jakie ulgi przysługują podczas rozliczenia PIT?

Podczas rozliczenia PIT przysługują następujące rodzaje ulg i odliczeń podatkowych:

 • ulga na dziecko — przysługuje w zależności od tego, ile ma się dzieci. Umożliwia odliczenie w każdym miesiącu konkretnej wysokości środków od podatku dochodowego;
 • ulga termomodernizacyjna — umożliwia odliczenie od podatku środków poniesionych w związku z modernizacją termiczną domu;
 • ulga rehabilitacyjna — pozwala odliczyć od podatku dochodowego środki wykorzystane w związku z niepełnosprawnością;
 • ulga na Internet — umożliwia odliczenie kosztów związanych z korzystaniem z sieci;
 • ulga dla młodych — zwalnia z podatku dochodowego osoby do 26 r.ż. do wysokości 85 528 zł;
 • ulga abolicyjna — jest stosowana w celu uniknięcia podwójnego opodatkowania w związku z pracą w innym kraju;
 • ulga B+R — dotyczy odliczenia kosztów związanych z działaniami i projektami innowacyjnymi;
 • ulga na IKZE — jest związana z indywidualnym kontem zabezpieczenia emerytalnego;
 • ulga e-TOLL — umożliwia odliczenie od wysokości podatku kosztów poniesionych np. na zakup Zewnętrznego Systemu Lokalizacyjnego.

Pomożemy Ci odliczyć maksymalną kwotę od należności podatkowych. Zapraszamy do współpracy.